TKM-Massageterapeut

Denne Massøruddannelse skiller sig ud ved at vi integrerer vores viden om og kærlighed til den østlige sundheds-og sygdomsopfattelse. Du vil naturligvis få alle de redskaber og teknikker, som kendes fra de traditionelle massageuddannelser, men også teknikker, der ligger sig op af den østlige tænkning herunder også meridianmassage, akupressurteknikker og meget andet. Uddannelsen er problemløsningsorienteret og vil dermed give mange vinkler på hvordan man bedst hjælper klienten.

Første del af uddannelsen er primært vestlig forståelse af kroppen. Her vil vi fokusere på musklernes beliggenhed, funktion og forskellige massageteknikker. Og ikke mindst hvilke problemer de enkelte muskler er involveret i og hvordan disse behandles. Denne del af uddannelsen vil give dig et godt fundament til behandling af diverse muskel og led lidelser med fysiurgisk massage.

På anden del af uddannelsen vil vi fordybe os i den kinesiske forståelse af kroppen. Du vil blive undervist i de 5 elementer, meridianforløb og traditionel kinesisk sygdomsforståelse. Du vil få en forståelse af hvordan man bruger spændte muskler til at stille kinesisk diagnoser og ud fra disse, hvordan man afbalancerer de involverede meridianer ved brug af massage suppleret med akupressur punkter. Herunder også massage af meridianerne. Den østlige forståelse giver dig mulighed for at lave behandlinger der går dybere og mere kraftfulde en ved almindelig fysiurgisk massage.

Uddannelsens Opbygning

Opstart 30. august 2020

Undervisningen foregår mandage i lige uger i dagtimerne + ca. én søndag om måneden.
Uddannelsen er delt op således at halvdelen foregår i Odense hos os på Dit Alternativ, og den anden halvdel på WeCa i Christiansfeld.
Kontakt os for komplet undervisningsplan.

Uddannelsen tager ca. 18 måneder og afsluttes med en eksamen d. 1/11-2021

Uddannelsen består af:

  • 265 timers undervisning i Massage
  • Undervisning i anatomi/fysiologi svarende til 200 timer
  • Undervisning i sygdomslære svarende til 100 timer
  • 70 timers undervisning i psykologi
  • 45 timers undervisning i Kost, vitaminer og mineraler
  • 30 timers undervisning i klinikopstart/drift
  • 6 timers 1.hjælp

​I alt 721 timer.

Opbygning for første del

Uddannelsen starter med en introduktionsweekend. Der bliver du introduceret for uddannelsens enkelte fag og møder dine undervisere. Derudover bliver du undervist i de basale ting om massage; historie, teori, enkle greb osv. Du vil både give og modtage massage inden weekenden er omme. Det forventes, at det der er blevet undervist i, bliver trænet til gangen efter.

På første del af uddannelsen er det primært “vestlig” forståelse af kroppen vi arbejder med. Her fokuseres der på musklernes beliggenhed, funktion og hvilke lidelser, de enkelte muskler er involveret i, samt selvfølgelig hvordan man løsner de spændte muskler.

Efterhånden som uddannelsen skrider frem, vil du få bygget flere og flere muskler på. Samtidig med at dit kendskab til muskler øges vil dine evner til at finde og mærke spændte muskler blive trænet. Du vil samtidig blive introduceret til flere og flere massageteknikker og greb, så du til sidst har en bred vifte af muligheder for at behandle de muskulære problemer, du møder på klinikken – kort sagt – får flere muligheder for at løse det samme problem.

Fra slutningen af første del og resten af uddannelsen vil vi ind imellem beskæftige os med temaer, eksempelvis massage af børn, diskusprolaps, nakkeproblemer, løbeskader, behandlinger på virksomheder m.m.

For at underbygge den teoretiske viden, vil der være en del praktik. Der vil flere gange i forløbet komme folk udefra til “superviserede behandlinger” på skolen.

Opbygning for anden del

På anden del af uddannelsen vil vi fordybe os i den traditionelle kinesiske forståelse af kroppen (TKM). Det vil sige at en spænding ikke nødvendigvis bare er en spændt muskel, men et signal fra en energiubalance.

Du vil blive undervist i de 5 elementer, meridianforløb og traditionel kinesisk sygdomsforståelse. Du vil få en forståelse af hvordan man bruger spændte muskler til at stille en TKM diagnose og hvordan man afbalancerer de involverede meridianer ved brug af massage, suppleret med akupressur punkter.

Du vil lære at massere meridianerne for at styrke klientens immunforsvar, fordøjelse m.m. Den østlige forståelse giver dig mulighed for at lave behandlinger, der går dybere og er mere kraftfulde end ved almindelig fysiurgisk massage.

Der vil på uddanelsen blive suppleret med zoner og akupressurpunkter, hvor det er relevant.

Fag

TKM Massageuddannelsen består ydermere af en række grundfag.
Du kan læse mere om de enkelte fag i fanerne nedenfor.

Anatomi / Fysiologi
Faget indgår i den “Sundhedsfaglige basisdel”
“Viden om hvordan kroppen fungerer, er fundamental, når man skal arbejde med mennesker. Det betragtes som basisviden, der er absolut nødvendig for at forstå de processer, der sker i den menneskelige krop. Når man skal have kørekort, må man lære om færdselsregler, samt om hvordan bilen fungerer. På samme måde kan man sige, at anatomi er de “færdselsregler”, vi bevæger os rundt i, når vi arbejder med mennesker. Anatomi er læren om det vi kan se – enten med det blotte øje (makroskopisk) eller med hjælpemidler. (mikroskopisk)
Fysiologi er læren om, hvordan det fungerer. Anatomi og fysiologi må gerne være nærværende, ikke blot fordi det er et eksamensfag, men fordi det betyder en forskel, at vi kan fortælle vores klienter om hvordan kroppen fungerer.
Som behandler er det fundamentalt at have overblik over kroppens anatomi, så når klienten har ondt et eller andet sted, kan du med din grundige baggrund vurdere om det lyder alvorligt eller ikke.”Opbygningen af dette fag opfylder kravene fra såvel Skat,- fra Sundhedsstyrelsen og fra FDZ – Forenede Danske Zoneterapeuter. Undervisningen foregår via E-learning.

Anatomi og fysiologi – E-learn.
Anatomi og fysiologi 200 lektioner. Faget hvor du lærer om den sunde krops opbygning og funktion. Markedets måske mest visuelle e-learn tilbud med masser af dansksprogede videoer og næsten 1000 interaktive dias med billeder og lyd.
Vi benytter masser af anatomiske modeller i vores videoer, samt professionelle illustrationer i vores interaktive dias. Desuden interaktive tests efter hvert emne og hele pensum som lydfiler. Du får mulighed for at stille faglige spørgsmål på anatomi-forum.dk.
Pensum afgrænses af de kendte bøger “Anatomi og Fysiologi, på en anden måde” af Kjeld Bruun-Jensen. De pensumrelevante bøger har varenr. A1, A2, A3 og A4 i shoppen på www.pons.dk
Underviser er forfatteren selv – nemlig Kjeld Bruun-Jensen læge, ph.d. – der også er uddannet FDZ-Zoneterapeut og Akupunktør.
E-learn platformen lever op til Skats uddannelseskrav, med henblik på en eventuel senere moms-fritagelse i forbindelse med erhverv som Alternativ Behandler. Faget er desuden godkendt i forhold til RAB (Registreret Alternativ Behandler).

Sygsdomslære

Sygdomslære er den traditionelle lære om kroppens reaktioner og funktioner under sygdom. Undervisningen fortsætter efter samme princip, som anatomi/fysiologi. E-learning.

Du vil lære at genkende og forstå symptomer, svarende til en hel række sygdomme.

Faget afsluttes efter – hvad der svarer til 100 timers undervisning – med eksamen.

Faget hvor du lærer om de mest almindelige sygdomme og om processerne i den syge krop. Undervisningen foregår gennem markedets måske mest visuelle e-learn tilbud med dansksprogede videoer og masser af dias med billeder og lyd. Du har kontakt med underviser og medstuderende på www.anatomi-forum.dk.

Psykologi

Undervisningen i psykologi er på 70 timer, og den er delt op i 2-3 moduler fordelt ud over studietiden.
I de enkelte moduler er der undervisning både om aftenen og en weekend.

Undervisningen tager udgangspunkt i den eksistentielle tankegang og har fokus på relationen mellem terapeut og klient.

Undervisningen er erfaringsbaseret.  Der tages udgangspunkt i erfaringer fra den studerendes eget liv og dagligdag, og de forbindes med teori. På den måde kommer man til at bruge sig selv som instrument og mærke på egen krop, hvad teorierne drejer sig om.

Undervisningen veksler mellem fælles gennemgang og samtale, øvelser i grupper, øvelser i par og individuelt arbejde.
Kunstneriske udtryksmåder, såsom maleri, teater, installation, skulptur og poesi, vil blive inddraget i undervisningen.

Af temaer i undervisningen kan nævnes:

– Livets mening
– Krise, autenticitet og udvikling
– Sygdom og sundhed som måder at leve på
– Aleneværen og fællesskab
– Valg, handlefrihed og forpligtelse
– Livsmod, livskraft og autenticitet

Emner i undervisningen:
– Neuroaffektiv udviklingspsykologi (Susan Hart)
– Den anerkendende samtale (AI)
– Psykisk sygdom og sundhed
– Forskellige psykologiske retninger (kognitiv, humanistisk, psykodynamisk, systemisk narrativ)
– Supervision
– Samspil, samtale, feedback,
– Betydningen af rammer
– Indlevelsesevne, refleksion, mentalisering

Kost, Vitaminer og Mineraler

I faget Kost, vitaminer og mineraler dykker vi ned i en spændende verden, der har stor betydning for vores sundhed. Du får al grundlæggende viden om betydningen af næringsstoffer, vitaminer, mineraler, fedtstoffer etc., og jeg kan godt røbe, at vi kommer vidt omkring i forløbet, da vi berører mange ting, der i det daglige har betydning for os på den ene eller anden måde.

Kost og ernæring
Indtag af mad er noget vi skal være bevidst om, for det har stor indflydelse på din sundhed, humør og energi. Mad er informationer, der registreres af vores forskellige organer og systemer og ikke mindst hjerne.  Mad og krop interagerer med hinanden, så gennem den viden du får, forstår du hvordan kost, ernæring og levevis kan bruges til at påvirke kroppen. Livsstilen er afgørende for velbefindendet, så jo mere bevidst du er omkring disse ting, jo mere ansvarlig kan du være for dit eget liv og være et godt forbillede for dine klienter og samtidigt give kvalificeret vejledning til dem.

Udgangspunktet i ernæring er at forstå grundprincipperne i en optimal kost. Vi ser bl.a. på:
– de 3 byggesten, proteiner, kulhydrater og fedtstoffer, deres opbygning og gode kilder til disse næringsstoffer
– tallerkenmodellen, dvs. hvor mange procenter inddeles tallerken i af proteiner, kulhydrater og fedtstoffer til måltiderne
– ernæringsforskellen på den kost vores forfædre indtog og den kost vi indtager i dag. Er den kost vi spiser i dag nærende nok – og indeholder den alle de næringsstoffer i de mængder, vi har brug for?  Er vi overhovedet bygget til den kost industrien byder os?
– de officielle kostråd og stiller spørgsmålene Er de optimale nok til at dække befolkningens reelle behov? Hæver de folkesundheden og findes der alternativer?
– de essentielle fedtstoffer, mættede, enkelumættede og flerumættede. Der tales og skrives meget om dem, og der hersker megen forvirring både i forhold til kvalitet og behov. Hvorfor skal vi have fedtstoffer? Er det dem, der gør os overvægtige? Skal vi helst undgå fedtstoffer? Hvordan bruger vi fedtstoffer? Hvad er bedst at stege i? Er mættet fedt den store sønder hvad angår hjertekarsygdomme? Og du har sikkert mange flere spørgsmål. Alle de problematikker, der er omkring fedtstoffer, får vi snakket igennem.
Du får også et godt indblik i den vigtige fedtstofomsætning i kroppen, og hvad der evt. blokerer for denne omsætning, og hvordan fedtstofferne omdannes til de skadelige transfedtsyrer.

– syre/base balancen, som intet har med mavesyren at gøre. Det er den kemiske balance, som er reguleret af kroppens evne til omsætning og udskillelse af syrer og baser. Hvilke fødevarer er syredannende og hvilke er basedannende? Hvad sker der i kroppen ved for stort indtag af syreholdige fødevarer?

– forskellige ernæringsteorier, der indimellem dukker op, f.eks. atkins kuren, blodtypediæten, stofskiftetypen, rawfood, 5-2 kuren

Vitaminer og mineraler
Her går vi i dybden med hele paletten af vitaminer, mineraler, fedtstoffer, antioxidanter, og taler om den store buffet af kosttilskud. Vi gennemgår alle de enkelte vitaminer og mineraler: Hvad er de godt for, hvor findes de, og hvilke mængder skal de indtages i? Dækker ADT vores reelle behov? Kan vi få for mange vitaminer/mineraler? Er kosttilskud overhovedet nødvendigt at indtage? Hvad er antioxidanter, og er de skadelige? Findes der gode og dårlige kosttilskud? Hvad er vigtigt at vide i forbindelse med graviditet?
Alt omkring vitaminer og mineraler bliver gennemgået, og efter kurset vil det være naturligt for dig, at anbefale kosttilskud som supplement til din klientbehandling.

Sundhed og Sygdom
Sundhed er viden om helhed, altså forståelse af de mange sammenhængende faktorer, der har betydning for vores helbred. Menneskets selvhelbredende kraft fungerer både på det fysiske, mentale og det åndelige plan, og i forbindelse med behandlinger ser vi på forskellen på den konventionelle filosofi kontra den komplementære filosofi, og ligeledes hvordan de to systemer opfatter mennesket.

Andre behandlingsformer
Af andre behandlingsformer får du en indsigt i biopatiens virke og principper, bl.a. hvordan degenerationen sker i faser, hvilke faktorer der forstyrrer kroppens sundhedstilstand, og der gives et bud på en definition på hvad sygdom er og hvad sundhed er.

I undervisningsforløbet ser vi på almindelige lidelser som. kolesterol, knogleskørhed, fordøjelsesproblemer, tarminfektioner m.v.

Phytoterapi
Er læren om urter, og vi gennemgår de mest spændende af naturens vidundermidler indenfor urter, krydderurter, the’er, med de bedste egenskaber. Alt hvad vi mennesker har brug for af sundhedsbevarende midler findes i naturen.

Afslutning
I løbet af undervisningen sniger der sig nogle opgaver ind imellem det hele. Der udleveres et omfattende kompendium, som kan bruges som opslagsværk. Faget afsluttes med besvarelse af hovedopgaverne.

Glæd dig til en spændende og inspirerende kursus, hvor du får masser af relevant viden, som kan bruges i din egen hverdag og uddannelse.

Klinikdrift

Uddannelsen indeholder 30 timers undervisning i alle de dele, du skal vide noget om og arbejde med, når du vil starte og drive en klinik. Klinikstart indeholder undervisning i: generel virksomhedsopstart, budgetter, regnskab, lovgivning, prissættelse, markedsføring, daglig drift, osv. Undervisningen er sammensat så du bagefter står med en virksomhedsplan i hånden – klar til at gå igang. Der skal påregnes en del hjemmearbejde til udarbejdelse af virksomhedsplanen.

Klinikdrift

Uddannelsen indeholder 30 timers undervisning i alle de dele, du skal vide noget om og arbejde med, når du vil starte og drive en klinik. Klinikstart indeholder undervisning i: generel virksomhedsopstart, budgetter, regnskab, lovgivning, prissættelse, markedsføring, daglig drift, osv. Undervisningen er sammensat så du bagefter står med en virksomhedsplan i hånden – klar til at gå igang. Der skal påregnes en del hjemmearbejde til udarbejdelse af virksomhedsplanen.

Førstehjælp

Uanset om du er behandler eller ej, da kan dette fag være et livreddende fag.

For at sikrer dig, at du ved, hvad du skal gøre, – hvis uheldet er ude – indeholder massageuddannelsen 6 undervisningstimer i førstehjælp.