Zoneterapeut

Zoneterapeut uddannelsen er en professionel uddannelse baseret på østens principper.

Infoaften 22/8 2024 kl 18.00-ca20.00 og
Introdage 31/8-1/9 2024 kl 9-15 begge dage, til aften/weekendhold

Bliv klogere på Zoneterapeut uddannelse

Overordnet om zoneterapeut uddannelsen

Det er skolens primære formål at uddanne zoneterapeuter på et højt fagligt og etisk niveau. Det er vigtigt for os, at du står stærkt både fagligt og til at møde de udfordringer der er ved at være selvstændig erhvervsdrivende. Uddannelsen er Danmarks mest omfattende og overstiger langt kravene fra DT - Danske Terapeuter (tidligere FDZ), samt kravene til RAB – Registreringsloven for Alternative Behandlere. Som den eneste skole i Danmark er “Muskulær Zoneterapeut” en del af vores uddannelse.

Når du er færdiguddannet kan du søge om at blive RAB i zoneterapi – det vil sige Registreret Alternativ Behandler. Titlen er beskyttet og giver blandt andet dine klienter adgang til at få tilskud til eller helt betalt behandlingerne via Sygeforsikringen Danmark og andre forsikringsselskaber, som yder tilskud til behandling med zoneterapi. Uddannelsen giver dig selvfølgelig også mulighed for at blive DT-Zoneterapeut, altså medlem af foreningen Danske Terapeuter.

Merit? Hvis din uddannelsesbaggrund berettiger til merit, så vil de fag du fritages for, selvfølgelig blive fratrukket den samlede pris, således at uddannelsen bliver tilsvarende billigere.

Mod dokumentation til skoleleder gives merit for deltagelse i undervisning og eksamen i anatomi, fysiologi og sygdomslære såfremt følgende uddannelser er gennemført:
Læge, sygeplejerske, jordemoder, fysioterapeut, ergoterapeut, kiropraktor, tandlæge, osteopat, cand. scient. i biomedicin, cand. Scient. i biologi, plejehjemsassistenter.

Mod dokumentation til skoleleder gives merit for deltagelse i undervisning og eksamen i anatomi og fysiologi såfremt følgende uddannelser er gennemført:
Radiograf, psykomotorisk terapeut (afspændingspædagog), cand. scient. i biologi, Mensendiecklærer.

Social- og sundhedsassistent gives merit ved dokumentation af 200 timer i Anatomi/fysiologi og 100 timer Sygdomslære/farmakologi jf. Danske Terapeuters pensum og afsluttet med bestået eksamen.

Har du en baggrund i et eller flere af fagene i vores uddannelse, du mener giver merit, så kontakt Claus og forhør dig om mulighederne.
Du kan herunder læse mere om uddannelsens opbygning og hvilke fag uddannelsen indeholder.

Opstart 2024

Aften/weekendhold 2024: Weekend den 31/8-1/9 2024 - derefter hveranden torsdag 17-22.30 og en eller to weekenddage pr. måned 9-16.

Zoneterapeut uddannelse

I alt 926 timers undervisning

0
timers undervisning i zoneterapi​
0
timers undervisning i massage
0
timers undervisning i anatomi/fysiologi​
0
timers undervisning i sygdomlære
0
timers undervisning i psykologi
0
Timers i kost, vitaminer og mineraler
0
timers TankeFeltZoneTerapi
0
timers undervisning i klinikdrift
0
timers undervisning i 1. hjælp
0
dokumenterede behandlinger

Uddannelsens opbygning

Se opbygningen for første år:

Vi starter med 2 sammenhængende dage kl. 9-15, som regel en weekend, der har til formål at orientere dig om uddannelsen i sin helhed. Her får du mulighed for at stifte bekendtskab med dine undervisere, bliver høre om de enkelte fag, om zoneterapiens historie, om skolen, samt selvfølgelig prøve både at modtage og at give zoneterapi. Du vil møde dine fremtidige medstuderende og mærke hvordan studiemiljøet er.

Dagene er både for dig der vil begynde på uddannelsen – men også for dig der er i tvivl og gerne vil have et dybere indblik i uddannelsen end man kan få på en infoaften. 

Til dig der vil begynde på uddannelsen udleveres der en kalender over datoer for hele uddannelsen, bøger, en bøtte zoneterapicreme og en masse praktisk info om uddannelsen og eksamener.

Da undervisningen på skolen kun foregår ca. én gang om ugen, forventes det at du træner dérhjemme. Du skal regne med at udføre min. 3-5 elevbehandlinger mellem hver undervisningsgang. En behandling tager ca 1 time. I begyndelsen af uddannelsen nok lidt mindre og hen imod slutningen typisk lidt længere.

Læsning til zoneterapien vil tage ca 30min fra gang til gang + tiden det tager at se den eller de videoer af det du skal træne.

De primære bøger til zoneterapien er: “Når Vest møder Øst”, en grundbog i zoneterapi, og “Muskulær Zoneterapi”. Dérudover får du adgang til en række undervisningsvideoer, som understøtter og supplerer bøgerne. Begge bøger udleveres ved uddannelsens begyndelse. 

Vi starter med en indføring i zoneterapiens udvikling og grundlæggende forståelsesramme. Du skal lære om fodens evne til at spejle kroppen. Hurtigt lærer du teknikker, der allerede fra starten vil kunne overraske dig med sine virkninger.

Her trænes du i brugen af dine hænder som redskaber for behandling og diagnose. Samtidig udvikles dine hænders følsomhed og din forståelse for muskler og problemer i disse. Du lærer unikke teknikker, der med sine virkninger hurtigt vil blive et fundament i din fremtidige behandling. 

Du lærer hvordan zonen for en spændt muskel føles – er det en helt spændt muskel eller blot en del af musklen der er spændt (myoser). Du lærer at mærke zonen for rygsøjlen (columna) og de om de enkelte hvirvler sidder hvor de skal eller er forskubbede.

Samtidig med at zonerne for muskler og skellet indlæres, lærer du også at mærke og behandle disse muskler mm. på kroppen med forskellige massageteknikker.

Efter den muskulære del er det tid til systembehandlinger. 

En systembehandling er zoner sammensat efter kroppens egne ‘systemer’: Fordøjelsessystem, luftvejssystem, hormonsystem osv. Systembehandlingerne sætter rammer om en behandling. Den skal være med til at hjælpe dig i indlæringen af zoner og teknikker – samt skabe et naturligt bindeled mellem anatomi/fysiologi og zoneterapien.

Disse fag tages “uden for skolen”.  De fleste vælger at ta’ fagene online, så man kan studere dér hjemme. I den samlede pris for uddannelsen er der afsat 9.000,- til anatomi/fysiologi og sygdomslære online undervisning.

Se de udbydere vi anbefaler, længere nede på siden under de faner, der beskriver fagene.

Anatomi og fysiologi er læren om hvordan den raske krop fungerer, og på mange måder grundstenen for de zoner vi vælger at behandle. Undervisningen i dette bør startes op i begyndelsen af uddannelsen. Typisk tager det 8-10 måneder at gennemføre.

Sygdomslære er læren om hvordan den syge krop reagerer og giver os dér med forståelse af hvilke steder vi skal behandle ved hvilke symptomer. Dette fag bør påbegyndes umiddelbart efter anatomi/fysiologi er afsluttet. Typisk tager dette fag 5-7 måneder.

Begge fag skal være bestået for at kunne gå til den endelige zoneterapeut eksamen.

Der er eksamen i begge fag.

Omkring halvvejs i uddannelsen vil du få undervisning i kost, vitaminer og mineralers indflydelse på kroppen. Hvordan bruger du bedst kosten og evt. kosttilskud til at underbygge og forstærke de behandlinger du giver. Hvordan finder jeg hoved og hale i alle de kostretninger og kure der findes er også en del af dette pensum.

Psykologiundervisningen er fordelt på 2-3 perioder i løbet af uddannelsen. Formålet er at klæde dig på til terapeutrollen, kigge lidt indad og ikke mindst at kunne genkende forskellige psykologiske problematikker, hvor det kunne være relevant at sende klienten videre.

Se opbygningen for andet år.

I løbet af uddannelsen vil du modtage undervisning i førstehjælp – det er ikke fastlagt om det er inden for det første eller det andet år. Du skal også gennem forløbet dokumentere 50 behandlinger.

Meridianlæren er grundpillen i den kinesiske forståelse af mennesket samt i udviklingen af sygdom. Den er hvad bogstaver er for det skrevne ord!

Vi har tolv hovedmeridianer, hvis formål er, at føre nærende og opretholdende energi rundt i kroppen. Denne energi kan komme i ubalance, hvilket kan føre til symptomer. Meridianerne indlæres og gøres til paratviden. Det er de paratviden der er grundlaget for de behandlinger du kommer til at udføre fra nu af.

Traditionel Kinesisk Medicin er en forståelsesmodel, der rækker meget længere end den vestlige verdens. Det er i denne viden grundbegrebet balance virkelig får sin betydning. Det er her du føres mod den egentlige forståelse for, samt udøvelse af zoneterapien, sådan som den vægtes på denne skole.

Vi dykker vi ned i denne forståelse af kroppen – Meridianer, De 5 Elementer og hvordan den energi (Qi) der flyder i meridianerne og kroppen, opfører sig når kroppen er i balance og ikke mindst når den ikke er i balance. Og hvad gør vi så ved denne viden – altså lærer at opbygge en behandling ud fra denne forståelse. At åbne blokerede meridianer, at afbalancere, at få arbejdet med hele det kompleks der er knyttet til de enkelte meridianer og meget mere.

 

Psykologiundervisningen er fordelt på 2-3 moduler gennem uddannelsen. Du bliver bedre rustet til at møde “rigtige” klienter i undervisningen og på klinikken, så der forestår et arbejde med øvelser, træning og selvforståelse. Dette er for at styrke din forståelse for dine klienter og dig selv og dermed øge din faglige sikkerhed.

Undervisningen i klinikdrift ruster dig til, at møde livet som selvstændig zoneterapeut med alle de udfordringer det giver. Du skal både kunne behandle klienter, stå for markedsføring og bogholderi og skovle sne og meget mere (lige den med sneen, har vi dog ikke undervisning i :-)) 

Som en del af klinikdrift undervisningen får du undervisning i digital markedsføring. Denne form for markedsføring er den vigtigste adgang til dine kunder/klienter for små virksomheder som vores. Derfor er det vigtigt at få dig etableret på de relevante platforme (google, Facebook, instagram). Og det er vigtigt med viden om hvordan man for få penge (ofte gratis) kan nå ud til en ret stor gruppe af potentielle klienter. 

Det er i den sidste del af uddannelsen at der skal laves hovedopgave. Dette skriftlige projekt laves over en udvalgt klient. Projektet skal synliggøre dine overvejelser, samt brugen af den tilegnede viden fra uddannelsen.

Der vil i zoneterapidelen være 2 eksaminer; En skriftlig eksamen ca. 1 måned før du er færdig. Den er af 3 timers varighed, og her bliver du testet på din teoretiske viden. Denne skal bståes og først dér efter kan du gå op til den endelige eksamen. 

Den endelige eksamen er en praktisk eksamen, hvor du møder en, for dig, ukendt klient. Her skal du føre journal over klienten, lave en “kinesisk diagnose” og udføre behandling ud fra denne. – Det hele ligesom det vil foregå med en ukendt klient på klinikken.

Vær opmærksom på at der også er eksaminer i anatomi/fysiologi og sygdomslære. Se mere om det i fanen længere oppe.

Vi har opstart på vores "hver anden torsdag + en weekend dag om måneden" hold om præcis

  • 00Dage
  • 00Timer
  • 00Minutter
  • 00Sekunder

Uddannelsesplan

Fag

Zoneterapeutuddannelsen består af fagene Zoneterapi, Massage og TankeFeltTerapi sammen med en række grundfag. Du kan læse mere om de enkelte fag i fanerne nedenfor.

Zoneterapi er naturligvis det absolutte hovedfag. Her skal du lære at forstå såvel spejlingen af kroppen, hvordan føddernes zoner kan aflæses og forstås, samt selvfølgelig lære at omsætte forståelsen til aktiv behandling.

Her på skolen lærer du at mestre den vestlige forståelse, såvel som den østlige. Det første år er der fokus på den vestlige forståelse, samtidig med at du lærer alle zoner, zonesystemer samt muligheder for at sammensætte en behandling.

Vi træner samtidig dine hænders evne til at registrere spænding, finde ømheder og meget mere.

Efter en introduktion til den grundlæggende zoneterapiforståelse starter vi på Muskulær Zoneterapi. Denne behandlingsform bruger vi ca. 8 mdr. på. Se yderligere beskrivelse under uddannelsen Muskulær Zoneterapi. Undervisningen i Muskulær Zoneterapeut kombineres med undervisningen i massage, således at du lærer beliggenhed og behandling af musklerne både på kroppen og tilsvarende zoner på fødderne.

Den sidste del af førsteåret bliver du undervist i systembehandlinger. Systembehandlinger er specifikke sammensætninger af zoner, der relevante til specifikke lidelser. Således er der en systembehandling for fordøjelsen, for hormonerne, for luftvejene osv.

Det sidste år bliver med fokus på den østlige forståelse. Du skal igennem meridianlæren, organstyrede muskler, kinesisk organforståelse, kinesiske love, som beskriver ubalancemønstre og meget andet. Denne forståelse skal give dig mulighederne for at se bag om klientens symptomer, og forstå årsagssammenhængen. Her bliver fødderne atter engang fantastiske redskaber til formidling af en kinesisk diagnose.

Du skal ved endt uddannelse kunne sammensætte en behandling hvor vestlig og østlig forståelse mødes og sammen udgør en helhed.

Erfaringer fra vore klinikker viser, at en stor gruppe af vore klienter henvender sig med muskel og ledrelaterede lidelser. Massage vil i mange af disse tilfælde kunne være et effektivt suplement til behandling.

Her får du en grundlæggende viden om muskler, om udspring og hæfte, samt selvfølgelig indøvning af teknikker.

I tilknytning til massagen indføres du i Muskulær Zoneterapi. Mange musklers zoner er nu kortlagt, og effektive teknikker indført til behandling af diverse muskel- og ledrelaterede lidelser. Dette giver dig mulighed for at tilgå muskel- og ledrelaterede lidelser både fra zonerne på fødderne og direkte på kroppen.

Du får på uddannelsen 10 timers undervisning i TankeFeltTerapi. Vi har valgt at tage den med som en del af uddannelsen, da den er et fantastisk redskab i kombination med både zoneterapi og massage. TankeFeltTerapi er en teknik du bruger til at arbejde med fysiske såvel som følelsesmæssige problemer. Læs mere i afsnittet TankeFeltTerapeut under 'uddannelser'.

Anatomi og Fysiologi er forståelsen af hvordan den raske krop fungerer og reagerer. De 200 timers undervisning giver dig en dyb indsigt i 'det hele menneske' set ud fra et vestligt og naturvidenskabligt synspunkt. Et afgørende fag for at kunne gennemskue hvilke zoner du bør vælge til den enkelte behandling.

 

Dette fag tager du 'uden for skolen', og vi anbefaler at du køber både de 200 timers anatomi/fysiolog og de 100 timers sygdomslære, samlet, da det oftes er billigere.

Vi anbefaler følgende udbydere:

Kjeld Bruun-Jensen - onlineundervisning

https://www.biopraktik.dk/Anatomi-og-fysiologi/anatomi-fysiologi-og-sygdomslaere.html

Solrose - onlineundervisning

https://solrose.dk/pricing-faq/

Karsten Munk - fremmødeundervisning

https://karstenmunk.dk

De to første muligheder er onlineundervisning, den sidste er for dig, der er mere til fysisk fremmøde.

Sygdomslære er forståelsen af hvordan den sygdomsramte krop reagerer. De 100 timers undervisning gør dig klogere på det sygdomsramte menneske, også her set ud fra et vestligt og naturvidenskabeligt synspunkt. Ligesom anatomien og fysiologien er dette også et vigtig fag for at kunne gennemskue hvilke zoner du bør vælge til den enkelte behandling.

Dette fag tager du 'uden for skolen', og vi anbefaler at du køber både de 200 timers anatomi/fysiolog og de 100 timers sygdomslære, samlet, da det oftes er billigere.

Vi anbefaler følgende udbydere:

Kjeld Bruun-Jensen - onlineundervisning

http://www.anatomi-fysiologi.dk/Anatomi-og-fysiologi/anatomi-fysiologi-og-sygdomslaere.html 

Solrose - onlineundervisning

https://solrose.dk/pricing-faq/

Karsten Munk - fremmødeundervisning

https://karstenmunk.dk

De to første muligheder er onlineundervisning, den sidste er for dig, der er mere til fysisk fremmøde.

Undervisningen i psykologi er på 60 timer, og den er delt op i 2-3 moduler fordelt ud over studietiden.
I de enkelte moduler er der undervisning både om aftenen og en weekend.

Undervisningen tager udgangspunkt i den eksistentielle tankegang og har fokus på relationen mellem terapeut og klient.

Undervisningen er erfaringsbaseret.  Der tages udgangspunkt i erfaringer fra den studerendes eget liv og dagligdag, og de forbindes med teori. På den måde kommer man til at bruge sig selv som instrument og mærke på egen krop, hvad teorierne drejer sig om.

Undervisningen veksler mellem fælles gennemgang og samtale, øvelser i grupper, øvelser i par og individuelt arbejde.
Kunstneriske udtryksmåder, såsom maleri, teater, installation, skulptur og poesi, vil blive inddraget i undervisningen.

Af temaer i undervisningen kan nævnes:

– Livets mening
– Krise, autenticitet og udvikling
– Sygdom og sundhed som måder at leve på
– Aleneværen og fællesskab
– Valg, handlefrihed og forpligtelse
– Livsmod, livskraft og autenticitet

Emner i undervisningen:
– Neuroaffektiv udviklingspsykologi (Susan Hart)
– Den anerkendende samtale (AI)
– Psykisk sygdom og sundhed
– Forskellige psykologiske retninger (kognitiv, humanistisk, psykodynamisk, systemisk narrativ)
– Supervision
– Samspil, samtale, feedback,
– Betydningen af rammer
– Indlevelsesevne, refleksion, mentalisering

I faget Kost, vitaminer og mineraler dykker vi ned i en spændende verden, der har stor betydning for vores sundhed. Du får al grundlæggende viden om betydningen af næringsstoffer, vitaminer, mineraler, fedtstoffer etc., og jeg kan godt røbe, at vi kommer vidt omkring i forløbet, da vi berører mange ting, der i det daglige har betydning for os på den ene eller anden måde.

Kost og ernæring
Indtag af mad er noget vi skal være bevidst om, for det har stor indflydelse på din sundhed, humør og energi. Mad er informationer, der registreres af vores forskellige organer og systemer og ikke mindst hjerne.  Mad og krop interagerer med hinanden, så gennem den viden du får, forstår du hvordan kost, ernæring og levevis kan bruges til at påvirke kroppen. Livsstilen er afgørende for velbefindendet, så jo mere bevidst du er omkring disse ting, jo mere ansvarlig kan du være for dit eget liv og være et godt forbillede for dine klienter og samtidigt give kvalificeret vejledning til dem.

Udgangspunktet i ernæring er at forstå grundprincipperne i en optimal kost. Vi ser bl.a. på:
– de 3 byggesten, proteiner, kulhydrater og fedtstoffer, deres opbygning og gode kilder til disse næringsstoffer
– tallerkenmodellen, dvs. hvor mange procenter inddeles tallerken i af proteiner, kulhydrater og fedtstoffer til måltiderne
– ernæringsforskellen på den kost vores forfædre indtog og den kost vi indtager i dag. Er den kost vi spiser i dag nærende nok – og indeholder den alle de næringsstoffer i de mængder, vi har brug for?  Er vi overhovedet bygget til den kost industrien byder os?
– de officielle kostråd og stiller spørgsmålene Er de optimale nok til at dække befolkningens reelle behov? Hæver de folkesundheden og findes der alternativer?
– de essentielle fedtstoffer, mættede, enkelumættede og flerumættede. Der tales og skrives meget om dem, og der hersker megen forvirring både i forhold til kvalitet og behov. Hvorfor skal vi have fedtstoffer? Er det dem, der gør os overvægtige? Skal vi helst undgå fedtstoffer? Hvordan bruger vi fedtstoffer? Hvad er bedst at stege i? Er mættet fedt den store sønder hvad angår hjertekarsygdomme? Og du har sikkert mange flere spørgsmål. Alle de problematikker, der er omkring fedtstoffer, får vi snakket igennem.
Du får også et godt indblik i den vigtige fedtstofomsætning i kroppen, og hvad der evt. blokerer for denne omsætning, og hvordan fedtstofferne omdannes til de skadelige transfedtsyrer.

– syre/base balancen, som intet har med mavesyren at gøre. Det er den kemiske balance, som er reguleret af kroppens evne til omsætning og udskillelse af syrer og baser. Hvilke fødevarer er syredannende og hvilke er basedannende? Hvad sker der i kroppen ved for stort indtag af syreholdige fødevarer?

– forskellige ernæringsteorier, der indimellem dukker op, f.eks. atkins kuren, blodtypediæten, stofskiftetypen, rawfood, 5-2 kuren

Vitaminer og mineraler
Her går vi i dybden med hele paletten af vitaminer, mineraler, fedtstoffer, antioxidanter, og taler om den store buffet af kosttilskud. Vi gennemgår alle de enkelte vitaminer og mineraler: Hvad er de godt for, hvor findes de, og hvilke mængder skal de indtages i? Dækker ADT vores reelle behov? Kan vi få for mange vitaminer/mineraler? Er kosttilskud overhovedet nødvendigt at indtage? Hvad er antioxidanter, og er de skadelige? Findes der gode og dårlige kosttilskud? Hvad er vigtigt at vide i forbindelse med graviditet?
Alt omkring vitaminer og mineraler bliver gennemgået, og efter kurset vil det være naturligt for dig, at anbefale kosttilskud som supplement til din klientbehandling.

Sundhed og Sygdom
Sundhed er viden om helhed, altså forståelse af de mange sammenhængende faktorer, der har betydning for vores helbred. Menneskets selvhelbredende kraft fungerer både på det fysiske, mentale og det åndelige plan, og i forbindelse med behandlinger ser vi på forskellen på den konventionelle filosofi kontra den komplementære filosofi, og ligeledes hvordan de to systemer opfatter mennesket.

Andre behandlingsformer
Af andre behandlingsformer får du en indsigt i biopatiens virke og principper, bl.a. hvordan degenerationen sker i faser, hvilke faktorer der forstyrrer kroppens sundhedstilstand, og der gives et bud på en definition på hvad sygdom er og hvad sundhed er.

I undervisningsforløbet ser vi på almindelige lidelser som. kolesterol, knogleskørhed, fordøjelsesproblemer, tarminfektioner m.v.

Phytoterapi
Er læren om urter, og vi gennemgår de mest spændende af naturens vidundermidler indenfor urter, krydderurter, the’er, med de bedste egenskaber. Alt hvad vi mennesker har brug for af sundhedsbevarende midler findes i naturen.

Afslutning
I løbet af undervisningen sniger der sig nogle opgaver ind imellem det hele. Der udleveres et omfattende kompendium, som kan bruges som opslagsværk. Faget afsluttes med besvarelse af hovedopgaverne.

Glæd dig til en spændende og inspirerende kursus, hvor du får masser af relevant viden, som kan bruges i din egen hverdag og uddannelse.

Uddannelsen indeholder 30 timers undervisning i klinikdrift. Her bliver du sat ind i alle de dele, du skal vide noget om og arbejde med, når du vil starte og drive en klinik.

Klinikdrift indeholder undervisning i: generel virksomhedsopstart, budgetter, regnskab, lovgivning, prissættelse, markedsføring generelt, markedsføring via sociale medier, daglig drift, osv.

Undervisningen er sammensat så du bagefter står med en virksomhedsplan i hånden – klar til at gå igang. Der skal påregnes en del hjemmearbejde til udarbejdelse af virksomhedsplanen.

Uanset om du er behandler eller ej, da kan dette fag være et livreddende fag.

For at sikre dig, at du ved, hvad du skal gøre, – hvis uheldet er ude – indeholder zoneterapeutuddannelsen 7 undervisningstimer i førstehjælpskursus.

Billeder fra undervisningen

Kontaktinfo

Kom i kontakt med os

Har du nogen spørgsmål til vores uddannelser og kurser, vil du tilmelde dig eller har du noget helt tredje på hjerte?
Du er meget velkommen til at kontakte os.

Skriv til os i kommentarfeltet, så vender vi tilbage til dig så hurtigt vi har mulighed for det.

E-mail:

claus@ditalternativ.dk

Telefon:

+45 30 23 61 64

Adresse:

Vestergade 39, 2. sal. 5000 Odense C


Send os en mail